Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son güncelleme: Mayıs 2024

Bu IPVideo EULA ve Hizmet Koşulları (bu "Sözleşme"), bu Sözleşme kapsamında size sunulan bir hizmet olarak IPVideo HALO ve SentryERS'ı, hizmet olarak yazılımı veya diğer barındırılan teklifleri ("Hizmetler") kullanımınızı düzenler. Bu Sözleşme, siz veya adına bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz kuruluş ("siz" ve "sizin") ile 500 W. Monroe Street, Suite 4400, Chicago, IL adresinde bulunan Motorola Solutions, Inc. arasında bağlayıcı bir yasal sözleşmedir. Bağlı şirketler (“Motorola”) dahil olmak üzere 60661. Siz ve Motorola'nın her biri birer "Taraf" ve toplu olarak "Taraflar" olarak anılabilir. Hizmetlere erişerek veya bunları kullanarak, zaman zaman değiştirilen bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Bu Sözleşmeye tabi olmayı kabul etmiyorsanız veya kabul edemiyorsanız Hizmetlere erişemez veya Hizmetleri kullanamazsınız. Hizmetlere bir kişi veya kuruluş adına erişiyorsanız veya bunları kullanıyorsanız, söz konusu kişi veya kuruluş için bu Sözleşmeyi kabul etmiş ve söz konusu kişi veya kuruluşu bu Sözleşmeye bağlama yetkisine sahip olduğunuzu Motorola'ya beyan etmiş olursunuz.

1. Hizmetler. Bu Sözleşmeye uymaya devam etmeniz koşuluyla, Hizmetlere yalnızca dahili ticari amaçlarınız doğrultusunda, Belgelere uygun olarak erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Hizmetler, Hizmetlerin kullanımı ve işletilmesine ilişkin Motorola'nın genel olarak mevcut belgelerine ("Belgeler") erişimi içerir. “Sipariş”, bu Sözleşmeye veya Hizmetlere atıfta bulunan ve sizinle Motorola veya Motorola'nın yetkili distribütörlerinden veya satıcılarından biri arasında olup, Hizmetleri kullanmak için süreye dayalı bir hak satın aldığınız her sipariş belgesi (örneğin bir sipariş veya sipariş formu) anlamına gelir. .

2. Yetkili Kullanıcılar. Siparişte aksi belirtilmediği sürece, yalnızca yetkilendirdiğiniz kişilerin (“Yetkili Kullanıcılar”) kullanıcı adı ve şifreyi (“Hesap Bilgileri”) kullanmasına izin vereceksiniz. İşveren iseniz, tüm Yetkili Kullanıcılarınızın bu Sözleşmenin şartlarına uymasını sağlayacaksınız ve Yetkili Kullanıcıların Hizmetlere erişimleri veya Hizmetleri kullanmalarıyla ilgili tüm eylem ve ihmallerinden ve herhangi bir şekilde müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaksınız. Söz konusu Yetkili Kullanıcının bu Sözleşmenin şartlarına uymaması tarafınızca bir ihlal teşkil edecektir. Her bir Yetkili Kullanıcının Hesap Bilgisinin güvenliğini ve gizliliğini sağlayacaksınız ve Hesap Bilgileriyle Hizmetlerde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden siz sorumlu olacaksınız.

3. Değişiklikler. Motorola, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hizmetlerin veya özelliklerinin ve işlevlerinin herhangi bir bölümünü değiştirebilir, yükseltebilir veya yeni bir sürümünü yayınlayabilir. Aksi açıkça ve ayrıca Motorola tarafından kabul edilmedikçe, Hizmetin herhangi bir değişikliği veya yeni sürümü bu Sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır. Herhangi bir Hizmete ilişkin belgeler, bu tür değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenebilir. Açıklık getirmek gerekirse, herhangi bir Hizmete eklenen yeni özellikler veya geliştirmeler ek Ücretlere tabi olabilir. Motorola, Hizmetlerde yapılacak herhangi bir maddi zarar verici değişiklik veya hizmetin durdurulması konusunda sizi bilgilendirmek için ticari açıdan makul çabayı gösterecektir. Motorola tarafından bu Bölüm uyarınca yapılan bir değişikliğin, Hizmetleri yetkili kullanımınız üzerinde maddi olarak olumsuz bir etkisi olduğunu tespit ederseniz, bunu Motorola'ya yazılı olarak bildirebilirsiniz ve Motorola, çözümler veya geçici çözümler önerebilir. Motorola'nın size makul ölçüde tatmin edici bir çözüm veya geçici çözüm sunamaması durumunda, aksi yöndeki herhangi bir hüküm dikkate alınmaksızın, Motorola'ya yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

4. Beta Hizmetleri. Motorola bir Hizmetin herhangi bir beta sürümünü çıkarırsa (“Beta Hizmeti”) kullanımınıza sunulduğunda, Beta Hizmetini yalnızca söz konusu Beta Hizmetine ilişkin kendi dahili değerlendirmeniz amacıyla kullanmanız koşuluyla, söz konusu Beta Hizmetini kendi takdirinize bağlı olarak kullanmayı seçebilirsiniz. Tüm Beta Hizmetlerinin "olduğu gibi" sunulduğunu ve Motorola'nın herhangi bir beyanı veya garantisi veya diğer taahhütleri veya koruması olmaksızın sunulduğunu kabul ve beyan edersiniz. Motorola, herhangi bir Beta Hizmetinin değerlendirme süresinin süresini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyecektir ve Motorola, herhangi bir Beta Hizmetini istediği zaman durdurabilir. Beta Hizmetlerin doğası gereği tam olarak test edilmediğini ve kusur veya eksiklikler içerebileceğini kabul edersiniz.

5. Lisans Verilmesi; Yazılım. Bu Sözleşmenin ve ilgili Siparişin şartlarına tabi olarak, Motorola size, Hizmetlere dahili ticari amaçlarınız doğrultusunda Belgelerle tutarlı bir şekilde erişmeniz ve bunları kullanmanız için Süre boyunca sınırlı, münhasır olmayan bir lisans verir. Hizmetlerin çalışması için yazılımın ("Yazılım") indirilmesi, kullanılması veya kurulması gerekebilir (örneğin, bulunduğunuz yerde veya ekipmanınızda veya sistemlerinizde yerleşik yazılım). Hizmetin bir parçası olarak size sağlanan yazılım, söz konusu yazılımın içerdiği son kullanıcı lisans sözleşmesi veya geçerli hizmet koşulları kapsamında sağlanabilir. Yazılımın bir son kullanıcı lisans sözleşmesiyle birlikte sağlanmaması durumunda Motorola, söz konusu Yazılımı yalnızca bu Sözleşmeye tabi Hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak amacıyla kullanmanız için size Süre boyunca sınırlı, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen bir lisans verir. Zaman zaman güncellenebileceğinden, söz konusu Yazılımın güncel sürümünün indirilmesi ve kurulması sizin sorumluluğunuzdadır. Yazılım, herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın veya sizden herhangi bir ek onay gerektirmeden, ekipmanınıza veya sistemlerinize otomatik olarak yüklenecek güncellemeleri periyodik olarak kontrol edebilir. Bu Sözleşmeyi kabul ederek, bu tür otomatik güncellemeleri herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın almayı kabul etmiş ve bu otomatik güncellemeleri kabul etmiş olursunuz. Güncellemeleri istemiyorsanız Hizmetleri ve Yazılımı kullanmayı bırakmalı ve hesabınızı sonlandırmalısınız; aksi halde bu güncellemeleri otomatik olarak alacaksınız. Hizmetlerin ve Yazılımın sürekli kullanımı için güncellemelerin yüklenmesinin gerekebileceğini kabul ediyorsunuz ve Motorola tarafından sağlanan güncellemeleri derhal yüklemeyi kabul ediyorsunuz.

6. Kullanılabilirlik Hizmet Düzeyi. Siparişte farklı bir Hizmetlerin kullanılabilirlik düzeyi belirtilmediği sürece, Motorola, Beta Hizmetlerin kullanılamaması ve belirli bir süreden sonra kullanılamaması durumları dışında, Hizmetlerin günde yirmi dört (24) saat, haftanın yedi (7) günü sunulması için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. (a) sistem bakımı ve planlı kesinti (Motorola'nın önceden bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceği) ve (b) aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir kullanılamama durumu: (i) yazılımınız veya donanımınız veya Üçüncü Taraf Yazılımınız veya donanımınız; (ii) internet servis sağlayıcısı ve mobil operatör hizmetinin kullanılabilirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Motorola'nın makul kontrolü dışındaki koşullar; ve (iii) Hizmetlerin kötüye kullanılması veya bu Sözleşmenin tarafınızca başka şekilde ihlal edilmesi.

7. Kısıtlamalar. (a) bu Sözleşmede açıkça izin verilenin dışında herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaç için Hizmetlere erişmeyecek veya bunları kullanmayacaksınız (ve Yetkili Kullanıcılar dahil başkalarının da bunlara izin vermeyeceksiniz); (b) ticari kiralama veya paylaşım düzenlemesi yoluyla da dahil olmak üzere Hizmetleri yetkisiz üçüncü tarafların kullanımına sunmak; (c) Yazılıma veya herhangi bir kısmına ters mühendislik uygulamak, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya yeniden programlamak suretiyle insan tarafından okunabilecek bir biçime dönüştürmek; (d) Hizmetleri değiştirmek, tahrif etmek, tahrif etmek, kopyalamak, çoğaltmak veya türetilmiş çalışmalarını oluşturmak veya birleştirmek; (e) Hizmetleri yayınlamak, dağıtmak, lisanslamak, ödünç vermek, satmak, kiralamak, barındırmak veya başka bir şekilde ticari olarak kullanmak; (f) Hizmetlerin kamuya açık hale getirilmesine neden olacak herhangi bir eylemde bulunmak; (g) Hizmetleri Motorola ile rekabet etmek için kullanmak; (h) herhangi bir telif hakkını, ticari markayı, mülkiyet hakkını, sorumluluk reddi beyanını veya uyarı bildirimini kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek; (i) kullanıcı kimlik bilgilerini paylaşmak (Yetkili Kullanıcılar arasında dahil); (j) Hizmetleri, hizmet reddi saldırısı, yazılım virüsleri veya diğer zararlı veya kötü amaçlı kodları içeren veya başlatmak için kullanılanları depolamak veya iletmek için kullanmak; (k) Hizmetlerdeki her türlü teknik veya güvenlik kısıtlamasını veya sınırlamasını aşmak; veya (l) Motorola tarafından sağlanan bir arayüz dışında herhangi bir Hizmete erişim veya yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunmak.

8. Üçüncü Taraf Ürünleri. Hizmetler, üçüncü tarafların sahip olduğu ve Hizmetlere dahil edilen veya erişilebilen ürünlere, içeriğe, hizmetlere, bilgilere, web sitelerine veya diğer materyallere ("Üçüncü Taraf Ürünleri") erişime izin verebilir. Bu Sözleşmede yer alan hüküm ve kısıtlamalara ek olarak, Üçüncü Taraf Ürünleri ile ilgili geçerli üçüncü taraf lisansları veya diğer sözleşmeler de dahil olmak üzere hüküm ve koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Şartlarını kabul etmiyorsanız bu tür Üçüncü Taraf Ürünlerini kurmayın, bunlara erişmeyin veya kullanmayın. Üçüncü Taraf Ürünleri açık kaynaklı yazılım içeriyorsa, Müşteri bu tür yazılımların kaynak kodunu alma hakkına sahip olabilir; Söz konusu kaynak kodunun bir kopyası Motorola ile iletişime geçilerek ücretsiz olarak edinilebilir.

9. Yasalara Uyum. Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınızın (geçerli olduğu şekilde), kullanımınız için geçerli olan tüm yabancı, federal, eyalet ve yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olmasını sağlayacaksınız. Hizmetlere erişerek veya Hizmetleri kullanarak Hizmetleri kullanımınız için gerekli tüm hakları ve izinleri aldığınızı garanti edersiniz. Motorola, kendi takdirine bağlı olarak, yürürlükteki yasalardaki değişikliklere uymak amacıyla Hizmetleri veya Yazılımı sağlamayı durdurabilir veya başka şekilde değiştirebilir. Hizmetlere gönderdiğiniz veya Hizmetlerle bağlantılı olarak başka bir şekilde kullandığınız Müşteri Verilerini kullanmak için gerekli tüm haklara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olacaksınız.

10. İhracat Kontrolü. Söz konusu Yazılım ve Hizmetlerin sağlanmasının yürürlükteki kanunlar veya düzenlemeler kapsamında yasaklandığı herhangi bir yargı bölgesinde Yazılıma veya Hizmetlere erişemez veya bunları kullanamazsınız (ve Yetkili Kullanıcılarınız da kullanamaz).Yasaklanmış Yargı Yetkisi”) ve Yasaklanmış Yargı Bölgesinde bulunan herhangi bir hükümete, kuruluşa veya kişiye Yazılıma veya Hizmetlere erişim sağlamayacaksınız. (a) sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın, ABD hükümetinin ABD ihracatlarını alması veya herhangi bir ABD'li kişiyle işlem yapması yasaklanan kişiler listesinde yer almadığını; (b) siz ve Yetkili Kullanıcılarınız herhangi bir Yasaklı Yargı Alanının vatandaşı veya bu Bölgede kayıtlı bir şirket değilsiniz; (c) Yetkili Kullanıcılarınızın ABD veya diğer geçerli ihracat ambargolarını, yasaklarını veya kısıtlamalarını ihlal edecek şekilde Yazılıma veya Hizmetlere erişmesine veya bunları kullanmasına izin vermeyeceksiniz; ve (d) siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, ABD'den ve sizin, çalışanlarınızın ve Yetkili Kullanıcılarınızın bulunduğu ülkeden ihraç edilen teknik verilerin aktarımıyla ilgili tüm geçerli yasalara uyacaksınız.

11. Süre ve Fesih. Bu Sözleşme (a) Hizmete ilk eriştiğiniz veya Hizmeti kullandığınız tarihte; veya (b) Hizmetlere ilişkin ilk fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün (hangisi daha önce gerçekleşirse) ("Geçerlilik Tarihi") ve Siparişte belirtilen süre boyunca ("Başlangıç ​​Dönemi") yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak daha erken feshedilmediği sürece, aboneliğiniz, taraflardan herhangi biri olmadığı sürece, Başlangıç ​​Dönemiyle aynı uzunlukta (her biri bir "Yenileme Dönemi" ve Başlangıç ​​Dönemiyle birlikte "Süre") yenilenmeye devam edecektir. Süre sonunda diğerine fesih niyetlerini en az otuz (30) gün yazılı olarak bildirmek. Diğer Tarafın Sözleşme kapsamındaki önemli bir yükümlülüğü ihlal etmesi ve ihlal bildiriminin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde bu ihlali gidermemesi veya bu süre içinde bir iyileştirme planı oluşturmaması durumunda, Taraflardan herhangi biri, yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir. zaman. Motorola'nın ilgili Hizmeti müşterilere sunmayı bırakmayı planlaması durumunda, Motorola herhangi bir Hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırabilir. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi üzerine Hizmetlere erişiminiz ve kullanımınız otomatik olarak sona erecektir. SATIN ALIMINIZ KESİNLİKLE YAPILMIŞTIR. İPTAL EDERSENİZ, GEÇERLİ HİZMET DÖNEMİ İÇİN ÖDENEN ÜCRETLERİN HERHANGİ BİR KISMI İÇİN İADE VEYA KREDİ ALAMAYACAKSINIZ. Motorola, Hizmetlerinizi feshederse, Motorola, söz konusu Hizmetler için Motorola'ya halihazırda yapmış olduğunuz tüm ödemeleri iade edecektir. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Hizmetlerinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ancak bu tür bir iptal, Sürenin sonunda geçerli olacaktır. Sürenin sona ermesine kadar tahakkuk eden tüm Ücretlerden (artı geçerli vergiler ve diğer masraflardan) siz sorumlu olacaksınız. İptal etmeniz durumunda Hizmetleri kullanma hakkınız, Sürenin sonuna kadar devam edecek ve tarafınızca daha erken feshedilmesi yönünde aksi belirtilmediği sürece, daha sonra başka hiçbir ücret talep edilmeksizin sona erecektir. Bu Sözleşmenin feshi üzerine, Motorola'nın herhangi bir Müşteri Verisini muhafaza etme veya sağlama yükümlülüğü olmayacaktır ve bundan sonra, yasal olarak yasaklanmadıkça, sistemlerinde bulunan veya başka bir şekilde elinde bulunan tüm Müşteri Verilerini Gizlilik Bildirimine uygun olarak silebilir.

12. Askıya alma. Motorola, (a) bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi; (b) borçlu olduğunuz tutarların vadesi geçmiş olması; (c) sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın Hizmete erişiminin veya Hizmeti kullanmasının Hizmete, Motorola veya Motorola sistemlerine veya herhangi bir üçüncü tarafa (diğer Motorola müşterileri dahil) güvenlik veya başka bir risk veya olumsuz etki oluşturması; veya (d) Hizmetlere ilişkin bir bayi ile olan sözleşmenizin feshedilmesi veya süresinin dolması.

13. Feshin veya Sona Ermenin Etkisi. Herhangi bir nedenle fesih veya işbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine, siz ve Yetkili Kullanıcılarınız Hizmetleri kullanmayı durduracak ve ellerinde veya kontrollerinde bulunan tüm Motorola Gizli Bilgilerini (Motorola'nın takdirine bağlı olarak) iade edecek veya yok edecek ve duruma göre bu tür bir imhaya ilişkin kanıt sunacaksınız. . Bu Sözleşme kapsamında bir Sipariş kapsamında ödenmemiş herhangi bir ödeme yükümlülüğünüz varsa, Motorola bu tür yükümlülüklerinizi hızlandırabilir ve sizin tarafınızdan derhal ödenmesi gereken tüm yükümlülüklerinizi beyan edebilir. Fesih veya sona erme nedenine bakılmaksızın, halihazırda teslim edilmiş olan Hizmetler için Motorola'ya veya Motorola'nın satıcısına, hangisi uygunsa, ödeme yapmalısınız. Motorola'nın temerrüde düşmesi ve bu Sözleşmeyi feshetmeniz de dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü zararı hafifletme göreviniz bulunmaktadır.

14. Ücretler ve Vergiler. Motorola tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Motorola bayisine, geçerli Sipariş uyarınca Hizmetler için belirlenen tüm ücretleri ödeyeceksiniz ("Fiyatlandırma”). Ücretler, fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde veya Siparişte aksi belirtilmedikçe ödenecektir. Geciken ödemeler, aylık %1.5 oranında veya yasaların izin verdiği maksimum oranda (hangisi daha düşükse) faiz ücretine tabi olacaktır. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, bu Sözleşmede veya Siparişinizde aksi belirtilmedikçe, Siparişiniz iptal edilemez ve ödenen tutarlar iade edilemez. Geçerli bir Siparişte aksi belirtilmediği sürece, Hizmetlerin yenilenmesi o sırada geçerli olan liste fiyatı üzerinden olacaktır. Hizmetlerin ödenmesi için bir satın alma siparişinin veya devam etmek için başka bir bildirimin gerekli olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Ücretlere herhangi bir tüketim vergisi, satış, kiralama, kullanım, mülk veya diğer vergiler, tahakkuklar, harçlar veya düzenleyici ücretler veya katkı gereklilikleri dahil değildir (toplu olarak, "Vergiler”), Siparişte aksi belirtilmediği sürece, kanunen muaf tutulan durumlar hariç, bunların tamamı sizin tarafınızdan ödenecektir. Motorola'nın herhangi bir Vergi ödemesi gerekiyorsa, faturayı aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde bu Vergileri (faiz ve cezalar dahil) Motorola'ya geri ödeyeceksiniz. Motorola, gelirine ve net değerine ilişkin vergilerin raporlanmasından yalnızca sorumlu olacak. Gecikmiş Ücretlerin tahsili sırasında MotorolaI'nin maruz kaldığı tüm mahkeme masraflarını, harçları, harcamaları ve makul avukatlık ücretlerini siz ödeyeceksiniz. Hizmetleri, yetkili Motorola satıcısı olmaktan çıkan bir kuruluştan satın alırsanız, Motorola sizi bilgilendirebilir ve sizi başka bir satıcıya yönlendirebilir veya bu Sözleşme uyarınca Hizmete erişim ve Hizmetin kullanımı için sizden ücret alabilir.

15. Müşteri Tarafından Sağlanan Ekipman. Yazılım ve Hizmetlerin kullanımı için, ekipman ve yazılım da dahil olmak üzere, Motorola tarafından sağlanmayan belirli bileşenler gerekli olabilir ("Müşterinin Sağladığı Ekipman”). Müşteri Tarafından Sağlanan Ekipmanı iyi çalışır durumda sağlamak ve muhafaza etmekten, masrafları ve masrafları tamamen size ait olmak üzere siz sorumlu olacaksınız. Bu Sözleşme kapsamında Yazılım ve Hizmetleri sağlamak için Müşteri Tarafından Sağlanan Ekipmana ilişkin tüm haklara sahip olduğunuzu ve bu tür erişim ve kullanımın herhangi bir yasayı ihlal etmeyeceğini veya herhangi bir üçüncü taraf hakkını (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz. Müşteri Tarafından Sağlanan Ekipmandan tamamen siz sorumlu olacaksınız (Motorola değil) ve Motorola'nın bu Sözleşme kapsamında Yazılım ve Hizmetleri sağlama becerisini etkileyebilecek Müşteri Tarafından Sağlanan Ekipman hasarı, kaybı, değişikliği veya hırsızlığı konusunda Motorola'ya derhal bildirimde bulunacaksınız. .

16. SINIRLI GARANTİ; SORUMLULUK REDDİ. Motorola, Hizmetlerin Dönem boyunca Belgelerine büyük ölçüde uygun şekilde çalışacağını garanti eder. Yürürlükteki kanunlarca yasaklandığı durumlar dışında, yukarıda anılan garantinin ihlali durumunda Motorola'nın tek yükümlülüğü ve sizin yegane ve yegane çözümünüz, Motorola'nın uygun olmayan Hizmet işlevselliğini ücretsiz olarak düzeltmek için ticari açıdan makul çabayı göstermesi olacaktır. Motorola, Motorola tarafından sağlanmayan donanım ve yazılımların kullanımı veya kombinasyonundan, Hizmetin kötüye kullanılmasından veya ihmaliniz veya kasıtlı suiistimalinizden kaynaklanan garanti uyumsuzluklarından sorumlu olmayacaktır. BU SÖZLEŞMEDEKİ AÇIK GARANTİLER HARİÇ, HİZMETLER, BETA HİZMETLERİ, YAZILIM, ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARI VE HİZMETLER ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN TÜM VERİLER, BİLGİLER VEYA SONUÇLAR "MEVCUT OLDUĞU GİBİ", "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLANIR. . SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN GARANTİLER, YAZILIM VE HİZMETLERE İLİŞKİN TAM GARANTİLERDİR VE MOTOROLA, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VE KALİTEYE UYGUNLUK DAHİL, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM DİĞER GARANTİ VEYA KOŞULLARI REDDEDER. MOTOROLA, YAZILIMIN VE HİZMETLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ, HATASIZ VEYA GÜVENLİK AÇIĞI OLMADIĞINI VEYA BELİRLİ GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ.

17. Motorola'nın Tazminatı. Motorola, Hizmetlerin ("İhlalde Bulunan Ürün”) doğrudan bir Amerika Birleşik Devletleri patentini veya telif hakkını ihlal ediyorsa (“İhlal İddiası”) ve Motorola, bir İhlal İddiası için yetkili bir mahkeme tarafından nihai olarak hükmedilen veya Motorola tarafından bir İhlal İddiası konusunda yazılı olarak kabul edilen tüm zararları ödeyecektir. Motorola'nın bu bölüm kapsamındaki görevleri aşağıdaki koşullara bağlıdır: (a) İhlal İddiasını derhal yazılı olarak Motorola'ya bildirmeniz; (b) Motorola'nın davanın savunması ve davanın çözümü veya uzlaşmasına yönelik tüm müzakerelerin tek kontrolüne sahip olması; ve (c) Motorola ile işbirliği yapmanız ve Motorola tarafından talep edilmesi halinde İhlal İddiasına karşı savunmada makul yardım sağlamanız. Bir İhlal İddiası ortaya çıkarsa veya Motorola'nın düşüncesine göre meydana gelme ihtimali varsa, Motorola, kendi tercihine ve masrafları kendisine ait olmak üzere şunları yapabilir: (a) size İhlalde Bulunan Ürünü kullanmaya devam etme hakkını sağlayabilir; (b) İhlalde Bulunan Ürünü, ihlale yol açmayacak şekilde değiştirecek veya değiştirecek; veya (c) İhlalde Bulunan Ürün için önceden ödenmiş olan tutarların eşit olarak dağıtılmış bir geri ödemesini size vermek. Bu Sözleşme kapsamında feragat edilen diğer zararlara ek olarak, Motorola'nın aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlara dayanan veya bunlardan doğan herhangi bir İhlal İddiasını ("Hariç İddialar") savunma görevi olmayacaktır: (a) Müşteri Tarafından Sağlanan Müşteri Verileri Ekipman, Motorola dışı içerik veya üçüncü taraf ekipmanı, donanımı, yazılımı, verileri veya diğer üçüncü taraf malzemeleri; (b) Hizmetlerin Motorola tarafından sağlanmayan herhangi bir ürün veya malzemeyle birleştirilmesi; (c) tasarımlarınıza, spesifikasyonlarınıza, yönergelerinize veya talimatlarınıza uygun olarak tasarlanan, değiştirilen veya üretilen herhangi bir Hizmet; (d) Hizmetin Motorola dışında bir tarafça değiştirilmesi; (e) Hizmetin, Hizmet için tasarlanmamış veya bu Sözleşmenin şartlarına aykırı olacak şekilde kullanılması; veya (f) iddia edilen ihlali düzeltmeyi amaçlayan herhangi bir Yazılım veya Hizmetin güncellemesini kullanmamanız veya yüklememeniz. Motorola'nın İhlal İddiasından kaynaklanan sorumluluğu hiçbir durumda, Motorola'nın İhlal Edilen Ürünün satışından veya lisansından elde ettiği gelire dayalı makul bir telif hakkı haricinde, telif hakkı esasına göre ödenmesi gereken ödemeleri hiçbir şekilde kapsamayacaktır. GEÇERLİ YASALARIN YASAKLADIĞI ÖLÇÜLER HARİCİNDE, BU BÖLÜMÜN HÜKÜMLERİ, MOTOROLA'NIN HERHANGİ BİR İHLAL İDDİASINA KARŞI TEK VE MÜNHASIR YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BELİRTMEKTEDİR. AÇIKLIK VERMEK ÜZERE, BU BÖLÜMDE VERİLEN HAKLAR VE ÇÖZÜMLER AŞAĞIDAKİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN KISITLAMALARA TABİDİR VE BU KISITLAMALARLA SINIRLIDIR.

18. Tarafınızdan Tazminat. Motorola'yı ve alt yüklenicilerini, yan kuruluşlarını ve diğer bağlı kuruluşlarını, fiili veya tehdit altındaki üçüncü taraflardan kaynaklanan her türlü zarar, kayıp, yükümlülük ve harcamalara (makul ücretler ve avukatlık masrafları dahil) karşı savunacak, tazmin edecek ve masun tutacaksınız. (a) Hariç Tutulan Talepler; (b) geçerli Dokümantasyonda belirtilen minimum gereklilikleri karşılayamamanız veya Hizmetlerle bağlantılı olarak Motorola'ya sağlanan geçerli spesifikasyonlarla eşleşmemeniz; (c) sizin (veya hizmet sağlayıcılarınızın, temsilcilerinizin, çalışanlarınızın veya Yetkili Kullanıcınızın) ihmali veya kasıtlı suiistimali; ve (d) bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali. Bu tazminat, böyle bir iddianın Motorola'nın Müşteri Tarafından Sağlanan Ekipmanı, Müşteri Verilerini veya Motorola dışı içeriği Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanması nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli olmayacaktır. Motorola, yukarıda belirtilen tazminata tabi olan herhangi bir talep konusunda size derhal yazılı bildirimde bulunacaktır. Motorola, masrafları kendisine ait olmak üzere, iddianın savunulması veya çözüme kavuşturulması konusunda sizinle işbirliği yapacaktır.

19. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Bir satıcıyla yapılan ayrı bir anlaşmanın, sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızdan herhangi birinin veya diğer üçüncü tarafların Yazılım ve Hizmetlerden veya diğer ürün veya hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir zarar veya kayıpla karşılaşması durumunda çözümlerinizi ortaya koyduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Motorola ya da satıcı tarafından sağlanmaktadır ve bu nedenle bu tür kayıplar ya da zararlar ve diğer talepler ya da telafiler için başvuru için yalnızca söz konusu satıcıya (Motorola'ya değil) başvurmalısınız. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Motorola'nın Yazılım ve Hizmetler ve bu Sözleşme ile ilgili sorumluluğunun bu Bölümde belirtildiği şekilde sınırlı olduğunu da kabul edersiniz. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MOTOROLA, BAĞLI KURULUŞLARI VE ONUN VE ONLARIN İLGİLİ GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ALT YÜKLENİCİLERİ, TEMSİLCİLERİ, HALEFLERİ VE GÖREVLENDİRİCİLERİ (TOPLUCA, "MOTOROLA TARAFLARI") BU SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI OLARAK YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR (MOTOROLA'NIN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ, SÖZLEŞMENİN İHLALİ İÇİN BİR DAVA NEDENİ, HAKSIZ FİİL KURAMI KAPSAMINDA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) HERHANGİ BİR (A) DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK OLARAK, CEZAİ VEYA NİHAİ ZARARLAR İÇİN; (B) KÂR, GELİR, MÜŞTERİ FIRSATLARI, İŞ KAYBI, ÖNGÖRÜLEN TASARRUF VEYA İYİ NİYET KAYBI; VE (C) İŞ KESİNTİSİ. MOTOROLA TARAFLARININ, SÖZLEŞMEDEKİ VEYA HAKSIZ FİİL, HUKUK VEYA ANLAŞMADAN KAYNAKLANAN BİR İDDİA DAYANAN TOPLAM TOPLAM SORUMLULUĞU, SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ VEYA SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TOPLAM SORUMLULUK, TALEP SIRASINDA İLGİLİ OLDUĞU HİZMET İÇİN ÖDENEN TOPLAM ÜCRETLERİ AŞMAYACAKTIR. İLK TALEPİN ORTAYA ÇIKTIĞI OLAYDAN HEMEN ÖNCEKİ ARDIŞIK ON İKİ (12) AYLIK DÖNEM. YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMA, MOTOROLA'YA SİZİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN BU TÜR ZARAR VEYA KAYIP OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA VE BU ZARAR VEYA KAYIPLARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSUN OLMASIN BİLE GEÇERLİDİR.

BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLARAK, MOTOROLA, (A) MOTOROLA'YA AKTARILMASI DAHİL MÜŞTERİ VERİLERİNDEN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA MEVCUT DİĞER VERİLER DAHİL; (B) MÜŞTERİ TARAFINDAN SAĞLANAN EKİPMAN, MOTOROLA OLMAYAN İÇERİK, MÜŞTERİ SİTELERİ VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS EKİPMAN, DONANIM, YAZILIM, VERİ VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALZEMELER VEYA HİZMETLERİN YUKARIDAKİLERDEN HERHANGİ BİRİYLE BİRLEŞTİRİLMESİ; (C) VERİ KAYBI VEYA HACKLEME, FİDYE YAZILIMI VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF SALDIRILARI VEYA TALEPLERİ; (D) HİZMETLERİN MOTOROLA DIŞINDA HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ; (E) HİZMETLERLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA HİZMETLER TARAFINDAN SAĞLANAN ÖNERİLER; (F) VERİ KURTARMA HİZMETLERİ VEYA VERİTABANINDA DEĞİŞİKLİKLER; (G) BAĞLANTI KESİNTİSİ VEYA BAŞARISIZLIĞI, HASSASİYETLER VEYA GÜVENLİK OLAYLARI; (H) KULLANICILARA ERİŞİMİN REDDİ VEYA İZİNSİZ TESPİT YAZILIMI VEYA DONANIMIN NEDENİYLE SİSTEMLERİN KAPATILMASI DAHİL OLMAK ÜZERE MÜŞTERİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN SİSTEMLERİNİN, EKİPMANLARININ VEYA VERİLERİNİN KESİNTİ VEYA ZARAR GÖRMESİ; (I) HİZMETLER ARACILIĞIYLA MEVCUT HERHANGİ BİR VERİLERİN MEVCUTLUĞU VEYA DOĞRULUĞU VEYA BUNLARIN YORUMLANMASI, KULLANILMASI VEYA YANLIŞ KULLANIMI; (J) TAKİP VE KONUM BAZLI HİZMETLER; (K) BETA HİZMETLERİ; VEYA (L) MÜŞTERİNİN VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ KULLANICININ BU SÖZLEŞMEYİ İHLALİ VEYA HİZMETLERİN YANLIŞ KULLANIMI.

20. Gizlilik. "Gizli Bilgi", bir Tarafın ("İfşa Eden") diğerine ("Alıcı") bu Sözleşme kapsamında sözlü, yazılı, grafik, makine tarafından tanınabilir veya örnek biçimde açıklanan, kamuya açık olmayan her türlü bilgi anlamına gelir. Gizli veya eşdeğeri olarak açıkça belirlenmiş, etiketlenmiş veya işaretlenmiş veya makul bir iş adamının doğası gereği kamuya açık olmayan ve gizli olarak değerlendireceği bilgiler. Süre boyunca ve bu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden itibaren üç (3) yıllık bir süre boyunca, Alıcı (a) bu Bölümde açıkça izin verilmediği sürece Gizli Bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir; (b) Gizli Bilgilerin ifşasını yalnızca, Gizli Bilgilere erişim sağlaması gereken çalışanlarla (tamamına sahip olunan herhangi bir yan kuruluşun çalışanları, bir ana şirket, aynı ana şirketin tamamına sahip olunan diğer bağlı ortaklıkları dahil), temsilciler veya danışmanlarla sınırlandırın. bu Sözleşmenin amacına uygun olan ve bu Sözleşmedekilere büyük ölçüde benzeyen gizlilik şartlarına tabi olanlar; (c) herhangi bir Gizli Bilgiyi kopyalamamalı, çoğaltmamalı, tersine mühendislik yapmamalı, kaynak koda dönüştürmemeli veya parçalarına ayırmamalı; (d) aynı öneme sahip kendi bilgileri için gösterdiği özeni gösterecek, ancak en azından Gizli Bilgilerin ifşa edilmesini önlemek için makul özeni gösterecektir; (e) Gizli Bilgilerin yetkisiz bir şekilde kullanıldığının veya ifşa edildiğinin tespit edilmesi durumunda İfşa Eden Tarafı derhal bilgilendirecek ve Gizli Bilgilerin mülkiyetini yeniden kazanmak ve başka yetkisiz eylemleri veya bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edilmesini önlemek için makul adımları atacaktır; ve (f) Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve haklarını güvence altına almak için gerektiği şekilde kullanacaksınız. Alıcı, Gizli Bilgileri adli veya yasal bir emir veya dava da dahil olmak üzere kanunların gerektirdiği ölçüde ifşa edebilir.

21. Veri. Motorola'nın Müşteri Verilerini bu Bölümde açıklandığı şekilde toplamasını, işlemesini ve kullanmasını kabul ve kabul ediyorsunuz.
A. Veri güvenliği. Motorola, Müşteri Verilerinin güvenliğini ve bütünlüğünü korumaya kararlıdır. Motorola, ağ bağlantılı teknolojilerle ilişkili çok sayıda ve çeşitli risklerle orantılı bir bilgi güvenliği programı sürdürecektir.
B. Müşteri bilgisi. Müşteri Verilerine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler size aittir. Motorola'ya ve bağlı şirketlerine ve alt yüklenicilerine Müşteri Verilerini kullanmaları için (işleme, barındırma, önbelleğe alma, saklama, çoğaltma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, (a) Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri gerçekleştirmek, sağlamak, sürdürmek ve korumak, (b) Müşteriyi analiz etmek için söz konusu Müşteri Verilerini analiz etmek, bunlardan türev çalışmalar oluşturmak ve söz konusu Müşteri Verilerini Motorola'nın görevlendirdiği üçüncü taraflara iletmek, iletmek ve dağıtmak. Motorola ürün ve hizmetlerini işletmek, sürdürmek, yönetmek ve iyileştirmek ve (c) yeni ürün ve hizmetler oluşturmak için gereken veriler. Yasal olarak gerekli tüm onayları ve hakları güvence altına alacak ve sürdüreceksiniz ve Müşteri Verilerini Motorola'ya sağlamak için yasal olarak gerekli tüm bildirimleri sağlamış olacaksınız. Tüm Müşteri Verilerinin yedeklerinin ve kopyalarının oluşturulması veya saklanması ve Müşteri Verilerinin doğruluğu, bütünlüğü, kalitesi, yasallığı ve uygunluğu da dahil olmak üzere tüm Müşteri Verilerinden yalnızca siz sorumlusunuz. Motorola, Müşteri Verilerine ilişkin olarak herhangi bir beyanda bulunmaz ve garanti vermez. “Müşteri Verileri” sizin veya sizin adınıza hareket eden herhangi birinin Hizmetler üzerinde çalıştırılan, Hizmetlerle etkileşime girmesine neden olan veya Hizmetlerin kullanımı yoluyla gönderilen veriler anlamına gelir.
C. Kimliksizleştirilmiş Veriler. Bu Sözleşmedeki diğer şartlara bakılmaksızın Motorola, Kimlik Bilgilerinden Arındırılmış Verileri herhangi bir amaçla kullanabilir veya ifşa edebilir. “Kimlik Dışı Veriler” sizi doğrudan veya çıkarım yoluyla tanımlamayan Müşteri Verileri anlamına gelir.
D. Toplu İstatistikler. Motorola, Hizmetleri kullanımınızla ilgili veri ve bilgileri ve/veya Motorola'nın toplu ve anonimleştirilmiş bir şekilde kullanabileceği Müşteri Verilerinden derlenen bilgileri (toplu olarak "Toplu İstatistikler") toplamak için Hizmetleri kullanımınızı izleyebilir. veya aşağıdaki amaçlardan daha fazlası: (i) Hizmetlerin sağlanması ve işletilmesiyle ilgili istatistiksel ve performans bilgilerini derlemek; (ii) Hizmetlerle ilgili rutin veya abonenin talep ettiği bakım, onarım, analitik veya teşhis hizmetlerini sağlamak; (iii) bu Sözleşmeye veya Hizmetlere ve bunlarla ilgili politika ve protokollere uygunluğu sağlamak veya bunlara güncelleme veya revizyonlar sağlamak; veya (iv) ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla analitik ve istatistiksel bilgileri derlemek.
e. Verilerin Konumu. Müşteri Verileri, Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Motorola'nın veya bağlı kuruluşlarının veya alt yüklenicilerinin faaliyet gösterdiği diğer ülkelere aktarılabilir veya burada saklanabilir ve/veya işlenebilir. Motorola, Müşteri Verilerini nerede sakladığına veya işlediğine bakılmaksızın, Motorola bu Anlaşmanın gerekliliklerine uygun olarak hareket edecektir.
F. Yasal Amaç Açıklaması. Bu Bölümün diğer şartlarına bakılmaksızın Motorola, Müşteri Verilerini iyi niyetle gerekli veya uygun olduğuna inandığı şekilde kullanabilir veya ifşa edebilir: (i) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yasalar da dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar uyarınca; (ii) yasal sürece uymak; (iii) kamu veya hükümet yetkililerinden gelen yasal taleplere yanıt vermek; ve (iv) bu Sözleşmeyi uygulamak veya Motorola'nın mevcut çözüm yollarını aramasına izin vermek veya Motorola'nın maruz kalabileceği zararları sınırlamak.
G. Kişisel bilgi. Motorola, kişisel bilgileri korumaya ve kullanıcı beklentilerine uygun bir şekilde işlemeye kendini adamıştır. Veri işleme eki https://www.avigilon.com/global-data-processing-agreement ("DPA") burada referans olarak yer almaktadır ve Müşteri Verilerinin Kişisel Veriler (DPA'da tanımlandığı şekilde) olduğu ölçüde geçerli olacaktır. Varsa diğer Kişisel Verilerle ilgili olarak Motorola, adresindeki Gizlilik Bildirimine uyacaktır. https://www.avigilon.com/about/privacy zaman zaman güncellenebileceği gibi.

22. Fikri Mülkiyet Mülkiyeti; Geri bildirim. Sizinle Motorola arasında, (a) Motorola, tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Yazılım ve Hizmetlere ilişkin tüm haklara, mülkiyet haklarına ve menfaatlere sahiptir ve (b) tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm haklara, mülkiyet haklarına ve menfaatlere siz sahipsinizdir Müşteri Verilerine ilişkin haklar. Siz veya çalışanlarınızdan, yüklenicilerinizden veya acentelerinizden herhangi biri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bunlarla ilgili yeni özellikler veya işlevler de dahil olmak üzere veya herhangi bir yorum, soru, öneri veya öneri dahil olmak üzere Hizmetlerde değişiklik öneren veya tavsiye eden herhangi bir iletişim veya materyali Motorola'ya gönderir veya iletirseniz. Benzer şekilde ("Geri Bildirim"), Motorola, sizinle Motorola arasındaki Geri Bildirime ilişkin diğer yükümlülük veya sınırlamalara bakılmaksızın bu Geri Bildirimi kullanmakta özgürdür. Tüm Geribildirimler gizli değildir ve gizli olarak ele alınmayacaktır. Geri Bildirimde yer alan her türlü fikir, teknik bilgi, kavram, teknik veya diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm hakları, unvanları ve menfaatleri işbu belge ile sizin adınıza Motorola'ya devredersiniz ve temsilcilerinizin de onlar adına bize devretmesini sağlarsınız. size, temsilcilerinize veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir atıf veya tazminat olmaksızın. Taraflar, işbu sözleşmenin aksi yöndeki herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, Hizmetlerde Motorola tarafından veya onun adına tasarlanan ve tamamen veya kısmen Geri Bildirime dayanan tüm düzeltmelerin, değişikliklerin ve iyileştirmelerin münhasır mülkiyette olduğunu kabul ederler. Motorola'ya aittir ve bu tür düzeltmeler, değişiklikler veya iyileştirmelerle ilgili tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler yalnızca Motorola'ya ait olacaktır. Hizmetlerde görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları (“Markalar”) Motorola'nın veya ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Motorola'nın veya söz konusu ilgili sahiplerin önceden geçerli yazılı izni olmadan Markalardan herhangi birini kullanmanıza izin verilmez.

23. Mücbir Sebep. İşbu belge kapsamındaki ödeme yükümlülükleri dışında, Taraflardan hiçbiri, makul kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle ifa edilmemesinden veya ifa edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Performansın önemli ölçüde gecikmesi halinde, etkilenen Taraf diğer Tarafa bildirimde bulunacak ve Taraflar, geçerli herhangi bir performans programının makul bir şekilde uzatılması konusunda (yazılı olarak) mutabakata varacaktır.

24. Geçerli Kanun; Tartışmalı karar. Müşteri Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (veya onun bir kurumu) olmadığı sürece, Sözleşmeyle ilgili veya Sözleşmeden kaynaklanan tüm hususlar Illinois Eyaleti yasalarına tabidir; bu durumda Sözleşmeyle ilgili veya Sözleşmeden doğan tüm hususlar geçerli olacaktır. Hizmetlerin sağlandığı Devletin kanunlarına tabi olacaktır. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelere İlişkin BM Konvansiyonu ve Tekdüzen Bilgisayar Bilgi İşlemleri Kanunu hükümleri geçerli olmayacaktır. Taraflar, bu Sözleşmeyle ilgili veya bu Sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıkları (her biri bir "Anlaşmazlık") çözmek için aşağıdaki prosedürü kullanacaklardır. Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa bir Uyuşmazlık bildirimi göndererek Uyuşmazlık çözüm prosedürlerini başlatabilir. Taraflar, Anlaşmazlığın, Anlaşmazlığı çözme yetkisine sahip yöneticilere zamanında iletilmesi de dahil olmak üzere, iyi niyet müzakereleri yoluyla Anlaşmazlığı derhal çözmeye çalışacaklardır. Bir Anlaşmazlığın müzakere yoluyla çözülmemesi durumunda, Taraflardan herhangi biri diğer Tarafa arabuluculuk bildirimi göndererek arabuluculuk başlatabilir. Taraflar, arabuluculuk bildiriminden itibaren otuz (30) gün içinde bağımsız bir arabulucu seçeceklerdir. Taraflardan hiçbiri, makul olmayan bir şekilde arabulucu seçimine rıza göstermeyebilir, ancak Taraflar bir arabulucu üzerinde anlaşamazlarsa, Taraflardan herhangi biri Amerikan Tahkim Derneği'nin bir arabulucu atamasını talep edebilir. Taraflardan her biri kendi arabuluculuk masraflarını üstlenecek, ancak Taraflar arabulucunun masraflarını eşit olarak paylaşacaklardır. Taraflardan her biri arabuluculuğa iyi niyetle katılacak ve arabuluculukta Anlaşmazlığı çözme yetkisine sahip bir işletme yöneticisi tarafından temsil edilecektir. Bu Bölüm kapsamındaki tüm yüz yüze toplantılar Chicago, Illinois'de gerçekleştirilecek ve Anlaşmazlığın çözümüne ilişkin tüm iletişimler Taraflarca kesinlikle gizli tutulacaktır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Motorola'nın fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir İhtilaf, bu Bölüm uyarınca müzakere veya arabuluculuğa tabi olmayacak, bunun yerine aşağıdaki Bölüm 24(a) uyarınca yetkili yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. .
A. Dava, Yer. Anlaşmazlık, arabuluculuk bildiriminden itibaren altmış (60) gün içinde arabuluculuk yoluyla çözülmezse, Taraflardan herhangi biri Anlaşmazlığı yalnızca Illinois, Cook County'deki bir mahkemeye sunabilir. Taraflardan her biri, herhangi bir Anlaşmazlığın çözümü ve herhangi bir arabuluculuğun sonucunun uygulanması için bu tür mahkemelerin münhasır yargı yetkisine açıkça izin verir.
B. Adil çözüm. Motorola'nın, Hizmet Dokümantasyonunun geliştirilmesi, pazarlanması ve dağıtımı için önemli miktarda kaynak yatırımı yaptığını ve Anlaşmayı ihlal etmenizin, Motorola'ya parasal zararların yetersiz kalacağı onarılamaz bir zararla sonuçlanacağını kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz halinde, fesih işleminin yanı sıra Motorola, kanun veya hakkaniyet çerçevesinde mevcut tüm çözüm yollarına (derhal ihtiyati tedbir dahil) başvurma hakkına sahip olacaktır.
C. İddialar Barosu. Dava nedeninin tahakkuk ettiği tarihten itibaren bir (1) yıldan daha uzun bir süre boyunca bu Sözleşme veya Yazılım ve Hizmetlerle bağlantılı olarak bir Motorola Tarafına karşı herhangi bir talepte bulunamazsınız.

25. Genel.
A. Atama ve Taşeronluk. Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın önceden yazılı onayı olmadan bu Sözleşmeyi devredemez veya başka bir şekilde devredemez. Motorola, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki haklarından veya yükümlülüklerinden herhangi birini izinsiz olarak (a) finansman amacıyla, (b) varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının birleşmesi, satın alınması veya satışı ile bağlantılı olarak, (c) devredebilir veya başka şekilde devredebilir. ) kurumsal yeniden yapılanmanın bir parçası olarak veya (d) bir yan kuruluşa. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Sözleşme Taraflar ve onların ilgili halefleri ve vekilleri için bağlayıcı olacaktır.
B. Feragat. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmada gecikmesi veya ihmali, bu haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Taraflardan birinin diğerinin yerine getireceği yükümlülüklerden feragat etmesi veya bunların herhangi bir ihlali, daha sonraki herhangi bir ihlalden veya başka herhangi bir yükümlülükten feragat edildiği anlamına gelmez. Tüm feragatler yazılı olmalı ve haklarından feragat eden Taraf tarafından imzalanmalıdır.
C. Bölünebilirlik. Anlaşmanın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz, yasa dışı veya başka bir şekilde uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hükmün, yürürlükteki yasaya uygun olarak Tarafların asıl niyetlerini mümkün olduğunca yakın yansıtacak şekilde değiştirildiği kabul edilecektir. Bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri etkilenmeyecektir ve bu tür hükümlerin her biri, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.
D. Üçüncü Taraf Yararlanıcılar. Sözleşme yalnızca Taraflar arasında akdedilir ve yalnızca Taraflar tarafından uygulanabilir. Tarafların her biri, Anlaşmanın Taraflar dışındaki herhangi bir kuruluşa fayda sağlamayacağını veya bu kuruluş adına veya adına herhangi bir hak veya dava nedeni oluşturmayacağını amaçlamaktadır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Yazılım veya Hizmetlere dahil olan üçüncü taraf yazılımların lisans vereni veya tedarikçisi, bu Sözleşmenin doğrudan ve amaçlanan üçüncü taraf lehtarı olacaktır.
e. Tercüme. Bu Sözleşmedeki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla dahil edilmiştir. "Dahil" ve "dahil" sözcüklerinin ardından "sınırlama olmaksızın" ifadesinin geldiği kabul edilecektir. Bu Sözleşme, Tarafların lehine veya aleyhine değil, hüküm ve koşullarına uygun olarak adil bir şekilde yorumlanacaktır.
F. Bildirimler. Motorola'nın bu Sözleşme veya Hizmetlerle ilgili olarak zaman zaman sizinle iletişim kurması gerekebilir. Motorola, bu bildirimi size Motorola'ya sağladığınız e-posta adresine e-posta yoluyla, Hizmetlere yönelik kullanıcı arayüzü aracılığıyla veya bu Sözleşmenin yayınlandığı site üzerinden gönderebilir. Yasal bildirimlerin kopyaları Motorola Solutions, Inc., 600 W. Monroe St., Chicago, IL 60661 ABD adresine gönderilmelidir; Dikkatine: Hukuk Departmanı.
G. Kümülatif Çözümler. Bu Sözleşmede özellikle belirtilmediği sürece, bu Sözleşmede sağlanan tüm telafiler kümülatif olacaktır ve Taraflardan herhangi birinin kanunen, hakkaniyete göre, sözleşme yoluyla veya başka şekilde kullanabileceği diğer telafilere ek olacak ve bunların yerine geçmeyecektir. Bu Sözleşmede özellikle belirtilmediği sürece, bir Tarafın bu Sözleşmede öngörülen veya başka bir şekilde söz konusu Tarafa sunulan herhangi bir çözüm yolunu seçmesi, söz konusu Tarafın hukuken, hakkaniyet çerçevesinde, sözleşme yoluyla söz konusu Tarafın kullanabileceği diğer çözüm yollarını aramasını engellemez. ya da.
H. Hayatta kalma. Aşağıdaki Bölümler, bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır: 9, 10, 11, 13, 16-25.
Ben. Tüm anlaşma; Elektronik Kabul. Bu Sözleşme, Tarafların buradaki konuya ilişkin anlaşmalarının tamamını oluşturur ve bu konuyla ilgili daha önceki yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer. Bu Sözleşme elektronik biçimde (örneğin, elektronik veya onay gösteren başka bir yöntemle) kabul edilebilir ve kabulünüz taraflar arasında bağlayıcı kabul edilecektir. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşmenin elektronik biçimde kabul edilmesi veya imzalanması nedeniyle, yürürlükteki dolandırıcılık mevzuatı dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin geçerliliğine veya uygulanabilirliğine itiraz edemez. Elektronik olarak tutulan kayıtlar, basılı kopya biçiminde üretildiğinde iş kayıtları teşkil edecek ve genel olarak tanınan diğer iş kayıtlarıyla aynı geçerliliğe sahip olacaktır.
J. Bu Sözleşmede değişiklik yapın. Yürürlükteki yasaların yasakladığı kapsam dışında, Motorola, Hizmetler aracılığıyla, hesabınızla ilişkili e-posta adresine e-posta yoluyla veya Sözleşme kapsamında izin verilen herhangi bir yöntemle, geçerli Sözleşme koşullarının yayınlandığı sitede revize edilmiş bir versiyon yayınlayarak bu Sözleşmeyi değiştirebilir. bu anlaşma. Bu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, yayınlandıktan sonra (veya revize edilen Sözleşme koşullarının üst kısmında belirtilebilecek daha sonraki bir yürürlük tarihinde) geçerli olacaktır. Hizmeti kullanırken en güncel Sözleşmemizi okuduğunuzdan ve kabul ettiğinizden emin olmalısınız. Sözleşmeyi değiştirilmiş şekliyle kabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanmayı bırakmalı ve hesabınızı iptal etmelisiniz. Değiştirilen Sözleşmenin yayınlandığı tarihten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.