Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), IPVideo Corporation ("Lisans Veren") ile yazılımın ve/veya donanım yazılımının ("Yazılım") lisansını veren siz (birey veya kuruluş) ("Lisans Sahibi") arasında bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu Sözleşmeye eşlik eden ve Lisans Verenin bir veya daha fazla ürününde ("Ürünler") yer alan. Bu Sözleşmeye tabi Lisans Veren Yazılım ve Ürünler, HALO Cloud ve HALO Smart Sensor'ü içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

BU SÖZLEŞME, ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK İÇİN TAHKİM KULLANILMASINI GEREKTİRİR (YALNIZCA BİREYSEL OLARAK; ÖRNEĞİN, VAKA BİRLEŞTİRMELERİNE VE SINIFLANDIRMALARA İZİN VERİLMEMEKTEDİR). LİSANS VEREN YAZILIMI YALNIZCA BU SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜM VE KOŞULLARDA VE LİSANS SAHİBİNİN BUNLARI KABUL ETTİĞİ VE UYDUĞU KOŞULLARDA SAĞLAR. YAZILIMI KULLANARAK, (A) BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDİYORSUNUZ VE HÜKÜMLERİNE YASAL OLARAK BAĞLI OLMAYI KABUL EDİYORSUNUZ; VE (B) : (I) BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN YASAL YAŞINDA OLDUĞUNUZU; VE (II) LİSANS ALAN BİR KURUM, DEVLET KURULUŞU VEYA BAŞKA BİR Tüzel Kişi ise, BU SÖZLEŞMEYİ LİSANS VEREN VE HÜKÜM VE KOŞULLARINI BAĞLAYICI ADINA YAPMA HAKKINA, GÜCÜNE VE YETKİSİNE SAHİPSİNİZ. LİSANS ALAN BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMEDİĞİ TAKTİRDE, LİSANS VEREN YAZILIMI LİSANS ALANA LİSANS VERMEZ VE VERMEZ VE YAZILIMI KULLANMAMALISINIZ.

1. Lisans Verilmesi ve Kapsamı. Lisans Alan Tarafın bu Sözleşmedeki tüm hüküm ve koşullara sıkı sıkıya uymasına tabi ve şarta bağlı olarak, Lisans Veren işbu belgeyle Lisans Sahibine, Süre boyunca (bundan sonra tanımlanacaktır) yalnızca Bu Sözleşmeye tabi Ürün(ler) ve yalnızca bu Sözleşme kapsamında verilen lisans uyarınca Yazılımı kullanmaya yetkili kişiler ("Yetkili Kullanıcılar"), Yazılım ve sağlanan tüm kullanıcı kılavuzları, teknik kılavuzlar ve diğer materyaller tarafından ve bunlar aracılığıyla Lisans Veren tarafından, Yazılımın kurulumunu, işletimini, kullanımını veya teknik özelliklerini ("Belgeler") açıklayan basılı, elektronik veya diğer formlarda, yalnızca bu Sözleşmede ve Belgelerde belirtildiği şekilde ve herhangi bir ücretin ödenmesine tabi olarak geçerli lisans ücretleri (“Lisans”). Lisans Sahibinin bilgisayarına kurulum gerektiren Yazılımlar için (Belgelerde açıkça belirtildiği gibi), Lisans, Lisans Sahibine yalnızca Lisans Sahibinin Yetkili Kullanıcıları tarafından ve onlar aracılığıyla kullanılabilecek ve yalnızca Yazılımın Lisansa uygun şekilde kullanımını desteklemek amacıyla ek hak verir. (a) Yazılımın bir (1) kopyasını Dokümantasyona uygun olarak Lisans Sahibinin sahip olduğu veya kiraladığı ve kontrol ettiği bir (1) bilgisayara yüklemek ve (b) Yazılımı bu sözleşmeye uygun şekilde yüklendiği şekilde kullanmak ve çalıştırmak. Sözleşme ve Dokümantasyon. Lisans Sahibi tarafından yapılan tüm izin verilen Dokümantasyon kopyaları: (i) Lisans Verenin münhasır mülkiyetinde olacaktır; (ii) bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olacaktır; ve (iii) orijinalde yer alan tüm ticari marka, telif hakkı, patent ve diğer Fikri Mülkiyet Hakları (bundan sonra tanımlanacaktır) bildirimlerini içermelidir.

2. Üçüncü Taraf Materyalleri. Yazılım, Lisans Veren dışındaki bireylere, şirketlere, limited şirketlere, devlet kurumlarına veya diğer kuruluşlara (her biri bir “Kişi”) ait olan yazılım, içerik veya diğer materyalleri içerir ve Lisans Alana, aşağıda belirtilen koşullarla Lisans Alana sağlanır: "Açık kaynak" veya "özgür yazılım" lisansları ("Üçüncü Taraf Lisansları") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmede bulunanlara ek ve/veya bunlardan farklı olarak. Yazılımda bulunan ve Üçüncü Kişi Lisansları kapsamında sağlanan tüm materyallerin bir listesi, Ürün(ler) için www.ipvideocorp.com/ Third-party-software-usage-agreement adresinde bulunabilir ve ilgili Üçüncü Taraf Lisansları, buradan bağlantılarla erişilebilir. Lisans Alan, tüm Üçüncü Taraf Lisanslarına bağlıdır ve bunlara uyacaktır. Lisans Alan veya Yetkili Kullanıcılarından herhangi biri tarafından herhangi bir Üçüncü Kişi Lisansının ihlali de bu Sözleşmenin ihlalidir.

3. Kısıtlamaları Kullanın. Lisans Alan, Yetkili Kullanıcılarından doğrudan veya dolaylı olarak şunları yapmayacaktır: (a) Yazılımı veya Belgeleri Lisans kapsamı dışında kullanma (kopyalama dahil); (b) Lisans Alan'ın herhangi bir alt yüklenicisi, bağımsız yüklenicisi, bağlı kuruluşu veya hizmet sağlayıcısı dahil olmak üzere herhangi bir başka Kişiye Yazılım veya Belgelere erişim veya bunları kullanma izni vermek; (c) Yazılımın veya Belgelerin veya bunların herhangi bir bölümünün patentlenebilir olsun veya olmasın türevlerini veya iyileştirmelerini değiştirmek, tercüme etmek, uyarlamak veya başka bir şekilde oluşturmak; (d) Yazılımı veya herhangi bir parçasını diğer programlarla birleştirmeyi veya Yazılımı veya herhangi bir parçasını diğer programlara dahil etmeyi; (e) Yazılımın kaynak kodunu veya herhangi bir parçasını tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak koda dönüştürme, kod çözme veya başka bir şekilde türetmeye veya erişim elde etmeye teşebbüs etme; (f) herhangi bir kopyası da dahil olmak üzere Yazılım veya Belgeler üzerinde veya birlikte sağlanan herhangi bir ticari markayı veya herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmak, silmek, değiştirmek veya gizlemek; (g) bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, Yazılımı veya Belgeleri tamamen veya kısmen kopyalamak; (h) Yazılımı veya Yazılımın herhangi bir özelliğini veya işlevselliğini, herhangi bir nedenle, herhangi bir Üçüncü Şahıs'a, herhangi bir üçüncü şahsa kiralamak, kiralamak, ödünç vermek, satmak, alt lisansını vermek, devretmek, dağıtmak, yayınlamak, aktarmak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak. internet veya herhangi bir web barındırma, hizmet olarak yazılım, bulut veya diğer teknoloji veya hizmetlerle bağlantılı olanlar dahil olmak üzere ağ veya barındırılan temelde; (i) Yazılımı veya Belgeleri herhangi bir yasa, düzenleme veya kuralı ihlal edecek şekilde kullanmak; veya (j) Yazılımı veya Belgeleri, Yazılımın rekabetçi analizi, rakip bir yazılım ürünü veya hizmetinin geliştirilmesi veya Lisans Verenin ticari aleyhine olan başka herhangi bir amaç için kullanmak.

4. Yazılımın Kullanımına İlişkin Sorumluluk. Lisans Alan, doğrudan veya dolaylı olarak Lisans Alan tarafından sağlanan erişim yoluyla Yazılım ve Belgelerin tüm kullanımlarından sorumlu ve sorumludur. Spesifik olarak ve yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, Lisans Sahibi, Yetkili Kullanıcıları veya Lisans Sahibinin veya Yetkili Kullanıcının sağlayabileceği diğer herhangi bir Kişi tarafından Yazılım ve Belgelerle ilgili olarak gerekli tüm eylemlerden ve gerekli eylemlerin yapılmamasından sorumlu ve sorumludur. Yazılıma ve/veya Belgelere erişim veya kullanım, bu tür bir erişime veya kullanıma bu Sözleşme tarafından izin verilip verilmediğine veya bu Sözleşmenin ihlaline bakılmaksızın.

5. Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı. Lisans Alan, Lisans Verenin doğrudan veya dolaylı olarak (üçüncü tarafların hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Yazılım ve Ürünlerin kullanımı ve Yazılımın kurulu olduğu veya başka bir şekilde erişildiği ekipman hakkında bilgi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul eder. ve kullanılan veya Lisans Alan'ın cihazlarıyla ilgili bilgiler: (i) bakım ve destek hizmetleri veya Yazılım güncellemelerinin sağlanması; (ii) Yazılıma dahil olan güvenlik önlemleri; veya (iii) Yazılım veya Ürünlerle ilgili olarak Lisans Veren tarafından Lisans Alana sağlanan diğer hizmetler (topluca “Lisans Sahibi Verileri”). Lisans Alan, Lisans Verenin Lisans Alan Verilerini, Yazılımın veya Ürünlerin Lisans Alan tarafından veya Lisans Alanın ekipmanı üzerinde aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanabileceğini kabul eder: (a) Yazılımın veya Ürünlerin performansının iyileştirilmesi veya Yazılım güncellemelerinin geliştirilmesi, ürün desteği ve diğer hizmetler; (b) Lisans Alan'ın bu Sözleşmenin koşullarına uygunluğunu doğrulamak ve Yazılım ve Ürünlerle ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere Lisans Verenin haklarını uygulamak; ve (c) Lisans Verenin web sitelerini ve/veya ürünlerini müşteri tercihlerine veya ilgi alanlarına göre özelleştirmek. Ek olarak, Lisans Alan, Lisans Verenin yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Lisans Verenin işini, web sitelerini, ürünlerini ve/veya hizmetlerini iyileştirmek için Lisans Alan Verilerini anonimleştirilmiş veya toplu bir biçimde kullanabileceğini kabul eder. Lisans Verenin Lisans Alan Verilerini bu tür anonimleştirilmiş veya toplu biçimde kullanması, geçerli tüm ABD yasalarına uygun olacaktır. Ek olarak, Yazılım Lisans Alan'ın bilgisayarının Lisans Alan'a bildirimde bulunarak veya bulunmadan İnternet'e bağlanmasına ve Lisans Verenin web sitesine veya diğer çevrimiçi hesaplarına bağlanmasına neden olabilir. Bu tür bir bağlantı, Yazılıma veri, bilgi veya işlevsellik sağlamak veya Lisans Alandan bilgi almak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli olası nedenlerle oluşabilir. Yazılım İnternet'e bağlandığında ve Lisans Verenin web sitesine veya diğer çevrimiçi hesaplarına bağlandığında, Lisans Veren, Lisans Alan ve bilgisayarı ile ilgili bilgileri ve bu durumda https://www.ipvideocorp.com adresinde bulunan Lisans Verenin Gizlilik Politikasını toplayabilir, saklayabilir ve kullanabilir. /privacy-policy/ bu Sözleşmeye ek olarak geçerli olacaktır.

6. Fikri Mülkiyet Hakları. Lisans Alan, Yazılım ve Belgelerin lisans kapsamında sağlandığını ve Lisans Alana satılmadığını kabul ve beyan eder. Lisans Alan, bu Sözleşme kapsamındaki Yazılım veya Belgeler üzerinde veya bu Sözleşme kapsamında verilen Lisansa uygun olarak ve bu Sözleşmedeki tüm hüküm ve koşullara tabi olarak kullanmak dışında herhangi bir hak sahibi değildir. Lisans Veren ve lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları, Yazılım ve Belgelere ilişkin tüm haklarını, unvanlarını ve menfaatlerini ve verilen, başvuruda bulunulan veya şu anda veya bundan sonra mevcut olan veya bunlarla ilgili olan tüm kayıtlı ve tescilsiz hakları saklı tutar ve saklı tutar. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka, ticari sır, veritabanı koruması veya diğer fikri mülkiyet hakları yasaları ve tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma biçimleri (topluca “Fikri Mülkiyet Hakları”) veya Yazılım veya Belgelerle ilgili. Lisans Alan, tüm Yazılım ve Belgeleri (tüm kopyaları dahil) ihlal, suistimal, hırsızlık, kötüye kullanım veya yetkisiz erişime karşı koruyacaktır. Lisans Alan, Yazılım veya Belgelerde Lisans Verenin Fikri Mülkiyet Haklarının herhangi bir ihlalinden haberdar olursa, Lisans Verene derhal bildirecek ve Lisans Veren tarafından Fikri Mülkiyet Haklarını uygulamak için gerçekleştirilen herhangi bir yasal işlemde, masrafları Lisans Verene ait olmak üzere Lisans Veren ile tam olarak işbirliği yapacaktır.

7. Ürünler ve Yazılım Sınırlamaları. Lisans Alan, Ürünlerin ve Yazılımın: (a) herhangi bir acil durum müdahalesi için sertifikalı olmadığını ve (b) üçüncü taraflarca izlenen bir acil durum bildirim sistemi olmadığını kabul eder. Lisans Alan ayrıca, Lisans Verenin acil durum bildirimlerini izlemediğini ve acil bir durum oluştuğunda herhangi bir yere acil durum yetkililerini göndermeyeceğini kabul eder. Lisans Alan ayrıca Lisans Verenin Ürünlerinin ve Yazılımının risk altındaki kişiler için hayat kurtaran bir çözüm olmadığını ve acil durum hizmetlerinin yerini tutmayacağını kabul eder. Tüm yaşamı tehdit eden ve acil durumlar uygun müdahale hizmetlerine yönlendirilmelidir.

8. Risk Varsayımı. YAZILIM VEYA ÜRÜNLERİ KULLANIRKEN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN OLUŞTURDUĞU OLAYLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİL, RİSK VEYA CİDDİ YARALANMA OLASILIĞI MEVCUTTUR. LİSANS ALAN: (I) YAZILIM VEYA ÜRÜN KULLANIMINDAN DOĞAN RİSKLERİ; (II) BU TÜR RİSKLERİN BEDENİ YARALANMA, KALICI ENGELLİLİK, FELME VE ÖLÜM DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÖNEMLİ OLABİLECEKLERİ; VE (III) BU TÜR RİSKLERİN, LİSANS ALAN'IN İŞLEMLERİ VEYA EYLEMLERİ, BAŞKALARININ EYLEMLERİ VEYA EYLEMLERİ, YAZILIMIN YA DA YAZILIMIN DURUMU VEYA ÇALIŞMASI (YA DA ÇALIŞMAMASI) NEDEN OLABİLECEK, KAYNAKLANABİLİR VEYA BAĞLANTILI OLARAK OLABİLİR. HERHANGİ BİR TARAFIN İHMAL EDİLMESİ. LİSANS ALAN BU TÜR RİSKLERİ (BİLİN VE BİLİNMEYEN, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNGÖRÜLMEZ) BİLİN VE ÜCRETSİZ OLARAK KABUL EDER VE YAZILIMIN VE ÜRÜNLERİN KULLANIMINDAN, KULLANILAN HERHANGİ BİR KAYIP VE ZARAR GÖRÜLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. ÜRÜN:% S. LİSANS ALAN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN RAPORLANAN CEZAİ FAALİYET VEYA ACİL DURUMLARA İLİŞKİN UYARILARI ALMASININ, OLAYLARA YANIT VERMEMESİ YA DA CEVAP VERMEMESİNİN DOĞAL RİSKLERİNİ VE BUNDAN KAYNAKLANMAYAN RİSKLERİ KABUL EDER OLASILIK: (A) BİR OLAY YANLIŞ, YANLIŞ VEYA HATA, HATA VEYA KÖTÜ İNANÇ İLE ÜRETİLMİŞTİR; VE (B) LİSANS ALAN, LİSANS ALANIN YARALANMASINA VEYA BAŞKALARININ YARALANMASINA İHMAL OLARAK KATKIDA BULUNMAK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BİR OLAYLA KARŞILAŞILACAK EYLEMLER VEYA EYLEMLERDEN SORUMLU OLACAKTIR.

9. İhracat Yönetmeliği. Yazılım ve Belgeler, İhracat Kontrol Reformu Yasası ve ilgili yönetmelikleri de dahil olmak üzere ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir. Lisans Alan, doğrudan veya dolaylı olarak, Yazılımı veya Belgeleri ihraç etmeyecek, yeniden ihraç etmeyecek veya serbest bırakmayacak veya Yazılım veya Belgeleri, ihracatın, yeniden ihracatın veya serbest bırakılmasının kanunen yasak olduğu herhangi bir yargı yetkisi veya ülkeden erişilebilir kılmayacaktır, kural veya düzenleme. Lisans Alan, Yazılım veya Belgeleri ihraç etmeden, yeniden ihraç etmeden, serbest bırakmadan veya başka bir şekilde kullanıma sunmadan önce geçerli tüm federal yasalara, düzenlemelere ve kurallara uyacak ve gerekli tüm taahhütleri (gerekli ihracat lisansını veya diğer hükümet onayını almak dahil) tamamlayacaktır. ABD dışında

10. ABD Hükümeti Hakları. Yazılım ticari bilgisayar yazılımıdır ve bu terim 48 CFR §2.101'de tanımlanmıştır. Buna göre, Lisans Alan ABD Hükümeti veya bu nedenle herhangi bir yüklenici ise, Lisans Alan yalnızca (a) 48 CFR §227.7201 ila 48 CFR uyarınca lisans kapsamında diğer tüm son kullanıcılara verilen Yazılım ve Belgelerle ilgili hakları alacaktır. Savunma Bakanlığı ve yüklenicileriyle ilgili olarak §227.7204 veya (b) diğer tüm ABD Hükümeti lisans sahipleri ve yüklenicileriyle ilgili olarak 48 CFR §12.212.

11. Süre ve Fesih.Bu Sözleşme ve burada verilen Lisans, Yazılımı içeren bir Ürün için geçerli herhangi bir sipariş formunda belirtilen süre boyunca veya burada belirtildiği şekilde daha önce feshedilene kadar ("Süre") yürürlükte kalacaktır. Lisans Alan, Yazılım ve Belgelerin tüm kopyalarını kullanmayı bırakarak ve imha ederek bu Sözleşmeyi feshedebilir. Lisans Sahibi bu Sözleşmeyi ihlal ederse ve bu ihlal: (i) iyileştirilemezse; veya (ii) iyileştirme yeteneğine sahip olması, Lisans Verenin yazılı bildirimde bulunmasından on (10) gün sonra kürlenmemiş olarak kalır. Lisans Veren, Lisans Alan gönüllü veya gönülsüz iflas başvurusunda bulunursa veya aleyhinde dava açarsa veya diğer herhangi bir iflas yasası uyarınca, alacaklılarının yararına genel bir devir yapar veya yapmaya çalışırsa veya başvuruda bulunursa, bu Sözleşmeyi derhal geçerli olmak üzere feshedebilir. mülkünün önemli bir kısmı için bir mütevelli, alıcı veya vasi atanması için veya buna rıza gösterir. Bu Sözleşmenin sona ermesi veya daha erken feshi üzerine, burada verilen Lisans da sona erecek ve Lisans Alan, Yazılım ve Belgelerin tüm kopyalarını kullanmayı bırakacak ve imha edecektir. Hiçbir sona erme veya fesih, Lisans Alanın bu tür bir sona erme veya fesihten önce vadesi gelmiş olabilecek tüm Lisans Alan ücretlerini ödeme yükümlülüğünü etkilemez veya Lisans Alana herhangi bir geri ödeme hakkı vermez.

12. Sınırlı Garanti.

(a) Lisans Veren, Lisans Alan'ın Yazılımı lisanslamasını veya Yazılımı içeren bir Ürün için geçerli herhangi bir sipariş formunda belirtilen satın alma tarihini takip eden otuz (30) gün boyunca (hangisi daha önceyse), (i) Yazılımın üzerinde bulunduğu herhangi bir ortamı garanti eder. normal kullanım koşullarında maddi hasar ve malzeme ve işçilik kusurlarından ari olması sağlanır; ve (ii) Yazılım, büyük ölçüde Belgelerde açıklanan işlevleri içerecek ve Belgelerde belirtilen özellikleri karşılayan bir bilgisayara uygun şekilde kurulduğunda ve Belgelere uygun olarak çalıştırıldığında, esas olarak buna uygun olarak çalışacaktır. Yukarıdaki garantiler, Lisans Alan'ın bu Sözleşmenin herhangi bir önemli hükmünü ihlal etmesi veya Lisans Alan'ın, herhangi bir Yetkili Kullanıcının veya başka herhangi bir Kişinin, Lisans Sahibi veya herhangi bir Yetkili Kullanıcı tarafından Yazılıma erişim sağlaması halinde, geçerli olmayacak ve geçersiz hale gelecektir. bu Sözleşmenin ihlali: (a) Yazılımı Belgelerde belirtilmeyen herhangi bir donanım veya yazılım üzerine veya bunlarla bağlantılı olarak kurar veya kullanır; (b) Yazılımı veya sağlandığı ortamı anormal fiziksel veya elektriksel stres dahil olmak üzere değiştirir veya zarar verir; veya (c) Yazılımın Belgelerde belirtilenler dışında herhangi bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere Yazılımı kötüye kullanma.

(b) Bölüm 12(a)'da belirtilen garanti süresi boyunca, garanti kapsamındaki herhangi bir Yazılım, büyük ölçüde Belgelere uygun olarak çalışmazsa ve bu tür bir arıza, Bölüm 12(a) uyarınca garantiden çıkarılmazsa, Lisans Veren Lisans Alan'ın bu tür bir arızayı yazılı olarak derhal bilgilendirmesine bağlı olarak, kendi tercihine bağlı olarak: (i) Yazılımı onaracak veya değiştirecektir, ancak Lisans Sahibi'nin Lisans Verene bildirilen arızayı çözmek için talep ettiği tüm bilgileri, yeterli bilgi de dahil olmak üzere sağlaması şartıyla. Lisans Verenin bu tür bir hatayı yeniden oluşturmasını sağlamak; veya (ii) Lisans Alan'ın tüm kullanımını durdurmasına ve Lisans Veren tarafından talep edilmesi halinde Yazılımın tüm kopyalarını Lisans Verene iade etmesine bağlı olarak, söz konusu Yazılım için ödenen Lisans ücretlerini iade edebilir. Lisans Veren Yazılımı onarır veya değiştirirse, garanti Lisans Alan'ın onarım veya değiştirmeyi almasından itibaren değil, Bölüm 12(a)'da belirtilen ilk tarihten itibaren devam eder. Bu Bölüm 12'deki çözümler, Lisans Alan'ın yegane çözüm yollarıdır ve Lisans Verenin bu Sözleşme kapsamındaki yegane sorumluluğu.

(c) BÖLÜM 12'DEKİ SINIRLI GARANTİ DIŞINDA, YAZILIM, BELGELER VE ÜRÜNLER LİSANS SAHİBİNE “OLDUĞU GİBİ” VE TÜM HATALARI VE KUSURLARIYLA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANMAKTADIR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, LİSANS VEREN, KENDİ ADINA VE İŞTİRAKLERİ ADINA VE BUNLARIN İLGİLİ LİSANS VERENLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI VE TEMSİLCİLERİ, DİĞER TAAHHÜTLERİ, BELİRTİLEN TÜM GARANTİLERİ, BELİRTİLEN TÜM GARANTİLERİ, BELİRTİLEN TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, BAŞLIK VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN TÜM ZIMNİ GARANTİLER DAHİL YAZILIM, BELGELER VE ÜRÜNLERE SAYGI VE İŞLEM DERSİNDEN KAYNAKLANABİLECEK GARANTİLER, FORM, . YUKARIDAKİLERLE SINIRLAMA OLMAKSIZIN, LİSANS VEREN HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERMEMEKTEDİR VE YAZILIM, BELGE VEYA ÜRÜNLERİN LİSANS ALANIN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINA, HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR TÜRDE BEYAN VERMEZ, HİÇBİR ŞEKİLDE TAAHHÜT ETMEZ, VEYA HİZMETLERİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASI, HERHANGİ BİR PERFORMANS VEYA GÜVENİLİRLİK STANDARTLARINI KARŞILAŞTIRMAK VEYA HATASIZ OLMAK VEYA HERHANGİ BİR HATA VEYA KUSURUN DÜZELTİLEBİLECEĞİNE VEYA DÜZELTİLECEKTİR.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması.GEÇERLİ YASA KAPSAMINDA İZİN VERİLEN EN ÖLÇÜDE:

(a) HİÇBİR DURUMDA LİSANS VEREN VEYA İŞTİRAKLERİ VEYA HERHANGİ BİRİ VEYA İLGİLİ LİSANS SAĞLAYICILARI, HİZMET SAĞLAYICILARI VE TEMSİLCİLERİ HERHANGİ BİR KULLANIM, KESİNTİ, GECİKME VEYA KULLANILAMAZLIK İÇİN LİSANS SAHİBİNE YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. BELGELER VEYA ÜRÜNLER; KAYIP GELİRLER VEYA KARLAR; GECİKMELER, KESİNTİLER VEYA HİZMET, İŞ VEYA İYİ NİYET KAYBI; VERİ KAYBI VEYA BOZULMASI; SİSTEM HATASI, ARIZA VEYA KAPATMADAN KAYNAK; BİLGİYİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE AKTARMAMA, OKUMAMA VEYA AKTARMAMA; GÜNCELLEME VEYA DOĞRU BİLGİ SAĞLAMAMA; SİSTEM UYUMSUZLUĞU; VEYA GÜVENLİK İHLALLERİ; VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, DOLAYLI, ÖRNEK OLARAK, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR İÇİN, SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZLIK DAHİL OLMAK ÜZERE, VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, VEYA LİSANS VEREN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.

(b) HİÇBİR DURUMDA, LİSANS VERENİN VEYA BAĞLI KURULUŞLARININ, HERHANGİ BİRİ VEYA İLGİLİ LİSANS VERENLERİNİN, HİZMET SAĞLAYICILARININ VE TEMSİLCİLERİNİN BU SÖZLEŞME ALTINDA VEYA BAĞLANTILI OLARAK TOPLU YÜKÜMLÜLÜKLERİ, SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KESİN YÜKÜMLÜLÜK VE BAŞKA HALLER DAHİL OLMAK ÜZERE, LİSANS VERENE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TALEPE konu YAZILIM, BELGE VEYA ÜRÜNLER İÇİN ÖDENEN TOPLAM TUTARI AŞMAKTADIR.

(c) BÖLÜM 13(a) VE BÖLÜM 13(b)'DEKİ SINIRLAMALAR, LİSANS ALAN'IN BU SÖZLEŞMEDEKİ ÇÖZÜMLERİ TEMEL AMAÇLARINDA BAŞARISIZ OLSA BİLE GEÇERLİ OLACAKTIR.

14. Tazminat.Lisans Alan, Lisans Veren'i ve bağlı kuruluşlarını ve ilgili görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini, lisans verenlerini, hizmet sağlayıcılarını, haleflerini ve devralanlarını her türlü zarar, yükümlülük, kayıp, eksiklik, (i) Lisans Alan'ın Yazılımı kullanımı veya kötüye kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan iddialar, davalar, hükümler, uzlaşmalar, faizler, ödüller, cezalar, para cezaları, masraflar veya her türlü harcama (makul avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (Lisans Alan tarafından Yazılım aracılığıyla gönderilen herhangi bir içerik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Belgeler veya Ürünler veya (ii) Lisans Alan'ın bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir beyan, garanti veya yükümlülüğü ihlal etmesi.

15. Çeşitli.

(a) Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla ilgili tüm konular, herhangi bir yasa hükmü veya kuralı seçimine veya çatışmasına izin vermeden New York Eyaleti'nin iç yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Geçerli tüm yasalara tabi olarak, Lisans Alan aşağıdakilerden vazgeçmeyi kabul eder: (i) işbu Sözleşme uyarınca mahkemede veya jüri önünde doğabilecek herhangi bir iddiayı dava etme hakkından; ve (ii) herhangi bir şekilde veya forumda burada ortaya çıkabilecek herhangi bir iddiayı birleştirme ve/veya herhangi bir toplu dava iddiasına katılma hakkı. Bunun yerine, burada ortaya çıkan ve Lisans Veren ve Lisans Alan tarafından dostane bir şekilde çözülemeyen herhangi bir tür veya nitelikteki herhangi bir iddia, anlaşmazlık veya ihtilaf, yalnızca ve nihai olarak Amerikan Tahkim Derneği tarafından ticari tahkim kurallarına uygun olarak yönetilen tahkim yoluyla çözülecektir. Hakem(ler) tarafından verilen karara ilişkin hüküm, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye verilebilir. Tahkim, New York County, New York'ta bulunan bir hakem heyeti önünde yapılacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Hakem, tüm anlaşmazlıkları New York Eyaleti yasalarına göre karara bağlamakla yükümlü olacaktır. Hakem(ler)in kararı yazılı olgularla birlikte yazılı olacak ve nihai ve taraflar için bağlayıcı olacaktır. Taraflardan her biri, bu tür herhangi bir tahkim işlemiyle bağlantılı olarak fiilen yapılan avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi maliyetlerini üstlenecektir; ancak, Lisans Veren hakim taraf ise, tahkim ile bağlantılı olarak harcanan makul avukatlık ücretlerini ve ilgili masrafları geri ödeme hakkına sahip olacaktır. İşbu belge kapsamındaki herhangi bir tahkim ile ilgili olarak, yukarıda belirtildiği gibi, Lisans Alan herhangi bir iddiayı birleştirme hakkından ve/veya herhangi bir tür veya nitelikteki herhangi bir toplu dava iddiasına katılma hakkından açıkça feragat eder.

(b) Lisans Veren, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede herhangi bir başarısızlık veya gecikme nedeniyle, bu tür bir başarısızlık veya gecikmenin grevler, iş uyuşmazlıkları, sivil kargaşalardan kaynaklanması nedeniyle Lisans Alana karşı sorumlu veya yükümlü olmayacaktır veya temerrüde düşmüş veya bu Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır, isyan, isyan, istila, salgın hastalık, pandemi, düşmanlıklar, savaş, terör saldırısı, ambargo, doğal afet, doğal afet, sel, yangın, sabotaj, elektrik gücünün dalgalanmaları veya kullanılamaması veya Lisans Sahibi ekipmanı, mülkün kaybı ve imhası veya Lisans Verenin makul kontrolü dışındaki diğer durumlar veya nedenler.

(c) İşbu belge kapsamındaki tüm bildirimler, talepler, talepler ve diğer iletişimler yazılı olacaktır ve aşağıdakilerin sağlandığı kabul edilecektir: (i) elden teslim edildiğinde; (ii) ulusal olarak tanınan bir gecelik kurye tarafından gönderilmişse, alıcı tarafından alındığında (makbuz istenir); (iii) alıcının normal mesai saatleri içinde gönderilmişse faks veya e-posta (iletim onayı ile) ile gönderildiği tarihte ve alıcının normal çalışma saatlerinden sonra gönderilmişse bir sonraki iş gününde; veya (iv) posta ücreti önceden ödenmiş, iadeli taahhütlü veya taahhütlü posta ile postalandığı tarihten sonraki üçüncü gün. Bu tür iletişimler, Yazılımı içeren bir Ürün için geçerli herhangi bir sipariş formunda belirtilen adreslere ilgili taraflara gönderilecek veya Lisans Alan söz konusu olduğunda, Yazılımı kaydettirirken Lisans Verene sağlanan herhangi bir iletişim bilgisine veya herhangi bir iletişim bilgisine de gönderilebilir. Yazılımı içeren Ürün(ler).

(d) Bu Sözleşme, burada referans olarak dahil edilen tüm belgeler veya politikalarla birlikte, burada yer alan konuyla ilgili olarak Lisans Alan ile Lisans Veren arasındaki tek ve bütün sözleşmeyi teşkil eder ve önceki ve eşzamanlı tüm anlaşmaların, anlaşmaların, beyanların ve bu konuyla ilgili olarak hem yazılı hem de sözlü garantiler.

(e) Lisans Alan, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını devredemez veya başka bir şekilde devredemez veya herhangi bir yükümlülüğünü veya ifasını, her durumda, ister gönüllü olarak, ister gönülsüz olarak, yasa gereği veya başka bir şekilde, Lisans Verenin ön izni olmaksızın devredemez veya başka bir şekilde devredemez. Lisans Verenin tamamen kendi takdirine bağlı olarak verebileceği veya alıkoyabileceği yazılı onay. Hiçbir yetki devri veya başka bir devir, Lisans Alan'ı bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden veya ifasından kurtarmaz. Bu Bölüm 15(e)'yi ihlal eden herhangi bir sözde atama, delegasyon veya devir geçersizdir. Lisans Veren, bu Sözleşme kapsamındaki haklarının tümünü veya herhangi birini serbestçe devredebilir veya başka bir şekilde devredebilir veya Lisans Alan'ın izni olmadan yükümlülüklerinin veya performansının tümünü veya herhangi birini devredebilir veya başka bir şekilde devredebilir. Bu Sözleşme, buradaki tarafların ve bunların izin verilen halefleri ve devralanları için bağlayıcıdır ve onların lehine hüküm ifade eder.

(f) Bu Sözleşme, yalnızca buradaki tarafların ve onların ilgili haleflerinin ve izin verilen devirlerin yararınadır ve burada açık veya zımni hiçbir şey, başka herhangi bir Kişiye herhangi bir yasal veya adil hak, menfaat veya çözüm sağlama amacını taşımaz veya vermeyecektir. Bu Sözleşme kapsamında veya dolayısıyla herhangi bir nitelik.

(g) Bu Sözleşme, yalnızca her bir tarafça imzalanan yazılı bir sözleşme ile değiştirilebilir, tadil edilebilir veya eklenebilir. Yazılı olarak belirtilmedikçe ve feragat eden tarafça imzalanmadıkça, herhangi bir tarafın buradaki hükümlerden herhangi birinden feragat etmesi geçerli olmayacaktır. Bu Sözleşmede belirtilenler dışında, bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hakkın, çözüm yolunun, yetkinin veya ayrıcalığın kullanılmaması veya uygulanmasında gecikme olması, bunlardan bir feragat olarak işlemeyecek veya yorumlanmayacaktır; işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın, çözüm yolunun, gücün veya ayrıcalığın tek başına veya kısmen kullanılması, bunların başka veya daha fazla kullanılmasını veya başka herhangi bir hak, çare, yetki veya ayrıcalığın kullanılmasını engellemez.

(h) Bu Sözleşmenin herhangi bir şartı veya hükmü herhangi bir yargı alanında geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz ise, bu tür geçersizlik, yasa dışılık veya uygulanamazlık bu Sözleşmenin diğer herhangi bir şartını veya hükmünü etkilemeyecek veya söz konusu hüküm veya hükmü geçersiz kılmayacak veya uygulanamaz hale getirmeyecektir. başka herhangi bir yargı yetkisi. Herhangi bir şartın veya diğer hükmün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verildiğinde, buradaki taraflar, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir şekilde, Tarafların orijinal niyetini mümkün olduğunca yakından etkileyecek şekilde bu Sözleşmeyi değiştirmek için iyi niyetle müzakere edeceklerdir. işbu belgede tasarlanan işlemlerin, mümkün olan en geniş ölçüde, orijinal olarak tasarlandığı şekilde tamamlanması.

 

Sorular veya Ek Bilgiler. Bu EULA ile ilgili sorularınız varsa, lütfen https://www.ipvideocorp.com/contact-us/ adresinden Lisans Veren ile iletişime geçin.