Röleleri nasıl bağlarım?

HALO-V2.0 VE HALO-2C İÇİN RÖLELER

HALO Smart Sensor, bir olay üzerine harici bir sistemi tetikleyebilen iki röle denetleyicisine sahiptir. Röle kontrolleri varsayılan olarak Normalde Kapalı "NC" olarak ayarlanmıştır. Bağlantı noktaları, jumper pimlerini değiştirerek Normalde Açık “NO” olarak değiştirilebilir. Jumper Pimleri kart üzerinde bulunur. Röle Atlama Pimlerini ortaya çıkarmak için HALO Akıllı Sensörün üstteki iki kapağının çıkarılması gerekir. Açığa çıktıktan sonra, her rölenin varsayılan durumu, jumper'ları NC'den NO'ya hareket ettirerek bağımsız olarak ayarlanabilir.